Sökning: "Massproducerade bilder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Massproducerade bilder.

 1. 1. Bilden av staden : Stockholm som motiv i historiska och samtida avbildningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Niclas Bergström; [2020]
  Nyckelord :Konstvetenskap; Stockholmsmotiv; Stockholm; Vykort; Målningar; Avbildningar; Propaganda; Massproducerade bilder;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how Stockholm has been portrayed in paintings and postcards during the last 500 years. In this essay my research material is collected mostly from literature about the subject matter. LÄS MER

 2. 2. Emigration och Amerikabild - Om utvandrarens bildvärld och världsbild med utgångspunkt i emigrationen från Västernorrland till Amerika 1901-1909

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ann Nyström; [2010-07-08]
  Nyckelord :emigration; push; pull; utvandring; bildvärld; världsbild; minnesbild; ontologi; bildbiografi; massproducerad bild; svenskamerikaner; yankee; Amerika; Västernorrland;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks bildens betydelse för den svenska utvandringen till Amerika vid 1900-talets början. Utgångspunkten är i Västernorrland och en analys av Örnsköldsviks Allehanda,Allers Familj-Journal och Hvita Stjern-Liniens rederibroschyr. LÄS MER