Sökning: "Master plan"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade orden Master plan.

 1. 1. Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Villemoes; [2021]
  Nyckelord :Master plan; Greenhouse gas emissions; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. LÄS MER

 2. 2. Contributing to carbon neutrality within water distribution services

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Nassim Dagher; [2021]
  Nyckelord :water distribution service; carbon footprint; GHG emissions; action plan; framework;

  Sammanfattning : Water production and distribution services, just like all human activity, have an impact on the environment. One indicator of that impact is its carbon footprint, which corresponds to the amount of greenhouse gas (GHG) emitted due to that activity. In order to counter global warming, mankind must reduce the GHG emissions of its activities. LÄS MER

 3. 3. Hantering av dagvatten och skyfall med helhetsperspektiv och riskhänsyn – Planering för ett hållbart samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Tove Rappmann; Norea Cardell; [2021]
  Nyckelord :Integrerad vattenhantering; risk governance; resiliens; samhällsplanering; urbana översvämningar; Höje å; avrinningsområde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate how two hydrological principles, increased awareness of the whole catchment area and planning urban environments in a smart way with respect to flood risk, can contribute to a more sustainable municipal planning and management of stormwater and cloudbursts. By combining analysis of municipal planning instruments and interviews with professionals with insights into the municipal cloudburst and stormwater management, the study examines how integrating these principles in the planning can contribute to increased resilience, climate adaptation and risk management in urban areas. LÄS MER

 4. 4. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER

 5. 5. Investigation for Capacity Planning within the Supply Chain: A Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Paulina Tengqvist; [2021]
  Nyckelord :Capacity planning; supply chain capacity; capacity management; supply chain; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Planning for capacity in not just the production, but also in the supply chain, is important. Strategic long-term planning for the supply chain will affect how the company will be able to meet the demand. This Master Thesis will focus on the capacities within the supply chain at PolyPeptide and how they could be planned for in the future. LÄS MER