Sökning: "Mat och Dryck"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Mat och Dryck.

 1. 1. Vinn mot svinn - En studie som belyser hur producenter kan hjälpa konsumenter att minska sitt omfattande matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Erichs; Amelie Hansson; [2020]
  Nyckelord :matsvinn; datummärkning; förpackningar; livsmedel; producentansvar; förvaring; hållbarhetsdatum; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature has provided us with delicious and nutritious food for many years. It is estimated that one third of all edible food is wasted globally. This means a substantial loss of resources. Consumers are unaware of the great amount of avoidable food waste that is created from household consumption and the environmental impact it has. LÄS MER

 2. 2. Methods for production of recombinant enzymes for collagen degradation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Tea Eriksson; Elin Su; [2020]
  Nyckelord :Collagenase; Subtilisin; Collagen; Enzymatic hydrolysis; Enzymes; Collagen degradation; Enzyme production; Cloning; Gene optimization; Protein expression; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis eight enzymes have been identified with documented ability to degrade collagen or its hydrolyzed products. Collagen can be found in skin, bones, and connective tissue. Hydrolyzed collagen peptides are utilized in food, disease treatment, skincare and training supplements. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Sugar Signaling during Xylose Oxidation in Saccharomyces cerevisiae

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Viktor Persson; [2020]
  Nyckelord :Saccharomyces cerevisiae; yeast; xylose oxidation; sugar signaling; biosensor; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The sugar signaling state of cells oxidizing xylose was investigated through the chromosomal integration of the Weimberg pathway into previously established biosensor strains capable of monitoring the Snf3p/Rgt2p, SNF1/Mig1p, and cAMP/PKA pathways through the expression of HXT1, SUC2, and TPS1, respectively. Ultimately, two new strains were successfully developed containing both the Weimberg pathway and a biosensor for either HXT1 (TMB CB 112) or TPS1 (TMB CB 117). LÄS MER

 4. 4. Familjens påverkan på omvårdnaden: Jordanska sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl Dahlberg; Martin Kjellman; [2019-08-16]
  Nyckelord :Semistrukturerade intervjuer; sjuksköterskor; familjens påverkan på vården; familjecentrerad vård; mellanöstern; omvårdnad;

  Sammanfattning : Familjen är en oundviklig del i vården och i tidigare forskning ses brist på studier som belyser sjuksköterskors uppfattning om familjens roll i vården. Föreliggande studie är genomförd i Jordanien i syftet att belysa sjuksköterskans uppfattning om familjens roll och dess påverkan på omvårdnadsarbetet i Jordanien. LÄS MER

 5. 5. Måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen -inte bara mat. En kvalitativ studie på ett särskilt boende i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Hemmingberg; Frida Tell; [2019-08-14]
  Nyckelord :Brukare; FAMM; hälsa; måltid; äldre;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Anna PostAntal sidor: 41 sidor (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER