Sökning: "Mataróskeppet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Mataróskeppet.

  1. 1. Gribshunden (1495) : En jämförande studie av samtida skeppsavbildningar

    Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

    Författare :Ellen Ingers; [2017]
    Nyckelord :The Griffon-hound; Mary Rose; Lomelinna; end castle; fore castle; wreck; carvel; carrack; ship; artwork; Arkeologi; Marinarkeologi; Historisk arkeologi; Bildanalys; Triangulering; Örlogsskepp; Skeppskonstruktion; Skeppsbyggnad; 1400-tal; 1500-tal; Medeltid; Gribshunden; Henry Grace a Dieu; Santa Maria; Mataróskeppet; Skeppsristning; Kyrkomålning; Väggmålning; Sandro Botticelli; Vittore Carpaccio; Kopparstick; Santa Catarina do monte Sinai; Hans Holbein; Pieter brughel; Karrack; Kravel; Nao; Kastell;

    Sammanfattning : The aim of the MA thesis is to discuss and analyse different illustrations, paintings, carvings in wood and stone and woodcuts of ships of the new kind (Carrack, carvels), from the 15th century to the middle of the 16th century, and compare them to the Griffon-hound ship, and to understand how they have evolved. The ships of the time had large stern and end castles, three to four masts, and where built for the war tactic of boarding. LÄS MER