Sökning: "Matchaktioner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Matchaktioner.

  1. 1. Fysiska aktioner under matchspel i Padel : En kartläggning och analys kring skillnader mellan vinnare och förlorare bland herramatörer i Sverige

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

    Författare :Joakim Demegård; Erik Peterson; [2022]
    Nyckelord :Padel; Accelerationer; Decelerationer; Matchaktioner; tränarlänkdiverse;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet är att kartlägga fysiska matchaktioner under padelspel på herramatörspelare i Sverige. Matchaktioner definieras som antal accelerationer, decelerationer och riktningsförändringar höger och vänster. Det andra syftet är att analysera om det finns skillnader i matchaktioner mellan vinnare och förlorare. LÄS MER