Sökning: "Matchningsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Matchningsprincipen.

 1. 1. IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abid Juma; Leonardo Sarkar; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Accrual accounting; Revenue Recognition; Large Cap; Completion Method; Matching Principle; Realization Principle; Contract; Balance-based Approach; IFRS 15; Periodiserad redovisning; Intäktserkännande; Large Cap; Successiv Vinstavräkning; Matchningsprincipen; Realisationsprincipen; Kontrakt; Balansorienterat synsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problemdiskussion: Framtagandet av intäktsstandarden IFRS 15 påbörjades efter ett antal skandaler som visat på en problematik i det traditionella synsättet med att erkänna intäkter. Ett flertal debatter har uppkommit i hur den nya omfattande intäktsstandarden kommer ge effekt i redovisningen. LÄS MER

 2. 2. Intäktsredovisning i byggföretag -större icke-noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Engström; Mahta Akasereh; [2012-11-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:Intäkter utgör ofta den största posten i företags finansiella rapporter och är därför en central del irapporteringen. När man studerar ett företag och dess utveckling över tid brukar intäktsposten vara avstort intresse. LÄS MER

 3. 3. En studie om hur redovisningsprinciper förklarar företags tillämpning av IAS 38 : Är redovisning av Forskning och Utveckling jämförbart mellan företag i IT-branschen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mimmi Bark; Carin Liljekvist; [2011]
  Nyckelord :IAS 38; R D; Prudence principle; Matching principle; Information asymmetry; IAS 38; FoU; Försiktighetsprincipen; Matchningsprincipen; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett tolkningsutrymme har identifierats i IAS 38 gällande kriterierna som behandlar aktivering av FoU. Detta kan innebära ett problem då det finns risk för variation mellan företag i tolkning och tillämpning av kriterierna. Det kan i sin tur påverka jämförbarheten mellan företagen i redovisningen av FoU. LÄS MER

 4. 4. Är IASB's kärlek till utvecklingsaktivering besvarad? : En studie kring redovisningsexperters syn på hur kvalitativa redovisningsegenskaper påverkats

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Thomas Lundström; Per Anders Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Utvecklingsaktivering; kvalitativa redovisningsegenskaper; IAS 38;

  Sammanfattning : År 2005 infördes IFRS och IAS som redovisningsregelverk för svenska börsnoterade bolag. Ett par år innan hade övergången påbörjats genom att de noterade bolagen följde redovisningsrådets rekommendationer. En av de nya redovisningsrekommendationerna var att företagen nu kunde kapitalisera sina utvecklingsutgifter. LÄS MER

 5. 5. Periodisering av intäkter : vilka normer styr utfallet i rättsfall?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Anna Müllerström; Jenny Norving; [2008]
  Nyckelord :periodisering; intäkt; redovisning; lagar; normer; praxis; god redovisningssed; realisationsprincipen; rättsfall;

  Sammanfattning : Periodisering genomförs i samband med att bokslutet upprättas eller löpande under året och ärett grundläggande moment inom redovisning. Regler finns för hur en periodisering skall gåtill, men det är ändå inte alltid uppenbart hur en sådan skall ske. LÄS MER