Sökning: "Matchutfall"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Matchutfall.

 1. 1. Går det att slå spelbolagen? – En undersökning av effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Petter Ehn Wingårdh; [2017]
  Nyckelord :odds; multinomial logistisk regression; mlogit; marknadseffektivitet; fotboll; Serie A; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien undersöks. Frågeställningen är huruvida spelbolag tar hänsyn till allmänt tillgänglig information på ett effektivt sätt när de bedömer sannolikheter för matchutfall. Regressionsbaserade tester kan inte motbevisa svag och semistark effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Vad vinner vi på namnet? : En flerfallsstudie om arenasponsring i Sverige utifrån ett finansieringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nathalie Hanze; Fredrik Enman; [2016]
  Nyckelord :abnormal return; efficient market return; eventstudy; financial purpose; stadium naming rights; match outcome; signaling theory; arenasponsring; avvikande avkastning; effektiva marknadshypotesen; finansiellt syfte; matchutfall; signaleringsteorin; tillkännagivande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det finns för finansiellt syfte med att köpa namnrättigheterna för en arena där det i främsta fall bedrivs idrottsrelaterade evenemang. Delsyftet är att undersöka hur företagets aktiekurs påverkas vid tillkännagivandet av att de blir arenasponsor samt att se huruvida arenasponsorns aktiekurs påverkas efter att ett idrottsevenemang ägt rum. LÄS MER

 3. 3. Landslaget vinner – rationaliteten försvinner? : En studie av fotbollslandskampers påverkan på olika aktieindex

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Henrik Fagerstedt; Viktor Levinson; [2016]
  Nyckelord :National football team; match outcome; behavioral finance; abnormal return; stock market index; equity returns; mood; irrationality; Fotbollslandslag; matchutfall; behavioral finance; abnormal avkastning; aktieindex; aktieavkastning; humör; irrationalitet;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study is to investigate whether abnormal return patterns can occur on different share indices, as a result of the outcome in national team matches. The subordinary aim is to investigate whether there are differences between the three share indices, (small-, mid- and large cap) depending on the match category and how it relates regarding the five countries in the study. LÄS MER

 4. 4. Vinst både på och utanför fotbollsplanen? : En fallstudie om hur europeiska fotbollsklubbars matchprestation påverkar sponsrande företags aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrik Wängdahl; Tobias Heinonen; [2016]
  Nyckelord :Game outcome; odds; average abnormal return; event study; main sponsor; share price impact; Matchutfall; odds; genomsnittlig avvikande avkastning; eventstudie; huvudsponsorer; aktiepåverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb påverkas av olika matchutfall.Teoretisk referensram: Studien använder sig av den effektiva marknadshypotesen som primär teori, utöver det används teorier kring behavioural finance samt veckoslutseffekten. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsmatcher för hela slanten : En eventstudie om hur klubbars matchprestationer påverkar aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jonas Lundstedt; Emil Ulander; [2014]
  Nyckelord :Football clubs; match outcome; turnaround; goal difference; expectations; abnormal return; event study; Fotbollsklubbar; matchutfall; vändningar; målskillnad; förväntningar; avvikande avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas av klubbarnas prestationer på planen i hänsyn till matchresultat. Delsyftet är att se om andra faktorer som är länkade till matchresultat kan ge mer eller mindre tyngd till eventuella prisförändringar. LÄS MER