Sökning: "Matematik 5000"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Matematik 5000.

 1. 1. Språkbruket i gymnasieskolans matematikböcker : Hinder och möjligheter för en gynnsam utveckling av ett matematiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Sellgren Gauffin; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk i matematik; läroboksanalys; koherens; kohesion; makrostrukturer;

  Sammanfattning : Many students start upper secondary school with a lack of basic knowledge in mathematics from pri-mary school. The aim of this study is to investigate, analyse, illustrate and compare verbal language use in the introduction parts in two mathematics textbooks for upper secondary school to find out how comprehensible the texts are for readers with limited previous knowledge in mathematics. LÄS MER

 2. 2. Energy Supply & Optimization of New Tannery in Bangladesh

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Gabriel Åkerling; Carl Ekberg; [2018]
  Nyckelord :Tannery Energy Optimization Cooling Drying Supply Digester Biogas; Garveri Energi Optimering Kylning Torkning Rötning Biogas;

  Sammanfattning : Böle Garveri is a tannery located outside Piteå with a long history of leather production. They are planning a new tannery in Bangladesh as a step in their ongoing expansion of their business. The leather industry in Bangladesh is currently chemically heavy and in many cases highly toxic to the environment. LÄS MER

 3. 3. Från Euklides till Fermat: Att synliggöra matematikens historia i matematikundervisningen : En jämförande studie av läroböcker i matematik på gymnasienivå med fokus på matematikens historia.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Agnes Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Matematik; historia; matematikens historia; lärobok; gymnasieskola; jämförande studie; innehållsanalys; Matematik 5000; Exponent; Matematik Origo; matematikundervisning.;

  Sammanfattning : Matematikundervisningen i svensk skola verkar i stor utsträckning kretsa kring läroboken, och att granska användandet av läroböcker är inget nytt fenomen. Ämnesplanen i matematik för gymnasieskolan framhåller att matematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att sätta in matematiken i bland annat ett historiskt sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Biochar in the Höganäs sponge iron process – techno-economic analysis of integrated production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Techno-economic analysis; system modeling; system integration; biochar; biomass; pyrolysis; sponge iron;

  Sammanfattning : Biomass-based reducing agents have a potential to substitute fossil reducing agents in the steel industry. However, the industrial use of biomass-based reducing agents is currently in an early stage of development and has not yet been considered as a means to reduce fossil CO2 emissions, even though the use of fossil-based reducing agents for the iron and steel making cause the highest share of CO2 emissions. LÄS MER

 5. 5. Läromedelanalys Jämförelse mellan två läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Byrén; Zeena Al-Shaha; [2018]
  Nyckelord :geometri; gymnasieskolan; lärobok; läromedel; läromedelsanalys; läromedelsstudier; matematik; matematiska förmågor; problemlösning; styrdokument;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt är syftet att studera hur ett matematiskt område framhävs i två läroböcker. Läroböckerna är Origo och Matematik 5000 med fokus på matematikkursen 1c. LÄS MER