Sökning: "Matematik Läsförståelse Textuppgifter Påverkansfaktorer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matematik Läsförståelse Textuppgifter Påverkansfaktorer.

  1. 1. En systematisk litteraturstudie om sambandet mellan matematik och läsförståelse : Med inriktning textuppgifter på mellanstadiet

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Melissa Karlsson; Alva Hultén; [2020]
    Nyckelord :Matematik Läsförståelse Textuppgifter Påverkansfaktorer;

    Sammanfattning : Denna studie inriktar sig mot matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter för elever på mellanstadiet. PISA (Programme for International Student Assessment) är ett internationellt program där 15 åriga elevers kunskaper testas i dels matematik och läsförståelse. LÄS MER