Sökning: "Matematik alternativ"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Matematik alternativ.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på matematikundervisning : Utmaningar och möjligheter ur lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Fabian Amato; Elias Otterlund; [2024]
  Nyckelord :digitala verktyg; integrering; matematikundervisning; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Under covid-19 ökade användandet av digitala verktyg och plattformar drastiskt och idag ser vi att pandemin satt en prägel på matematikundervisningen. Syftet med arbetet är att, med hjälp av en kunskapsöversikt, undersöka vilka utmaningar och möjligheter lärare möter i samband med användandet av digitala verktyg i matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Spel som läromedel i matematikundervisning : en forskningsöversikt om vilka spel som rekommenderas i spelbaserad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Markus Joelsson; [2023]
  Nyckelord :Spelbaserat lärande; matematik; kunskapsinlärning; spel;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att redogöra för vilka spel som används inom matematikdidaktisk forskning som undersöker effekterna av spelbaserat lärande på kunskapsutveckling i matematiska. Utöver att redogöra vilka spel som används analyseras även vissa egenskaper spelen i forskningen har: om de är analoga eller digitala och om de utvecklats i pedagogiskt eller i underhållande syfte. LÄS MER

 3. 3. Predicting the Impact of Supply Chain Disruptions Using Statistical Analysis and Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Hannes Andersson; John Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :Supply chain disruption; SMOTE; feature engineering; machine learning; random forest; statistics; applied mathematics; Störning i försörjningskedja; maskininlärning; matematik; statistik;

  Sammanfattning : The dairy business is vulnerable to supply chain disruptions since large safety stocks to cover up losses are not always a viable option, therefore it is crucial to maintain a smooth supply chain to ensure stable delivery accuracies. Disruptions are unpredictable and hard to avoid in the supply chain, especially in cases where production errors cause lost production volume. LÄS MER

 4. 4. Mechanistic Model Development for a Multi-Enzyme Protein Hydrolysis Process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Tito Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Mechanistic Model; Enzyme; Hydrolysis; Chemical Engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : New food products are constantly put on the market. Today the focus often lies in creating nutritional and sustainable products to reduce the environmental impact of the product in question. One example of this is the approval of the yellow mealworm, Tenebrio Molitor, as a novel food in the European union. LÄS MER

 5. 5. Optimering och analys av planerade avbrott : dess kostnad och nyttjande av reservkraft eller AMS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Johansson; [2023]
  Nyckelord :intäktsram; avbrottskostnader; planerade avbrott; reservkraft; AMS;

  Sammanfattning : Dagens samhälle blir allt mer beroende av el och förväntningar att ha tillgång till en välfungerande elleverans dygnet runt ökar för var dag. Detta innebär att en elleverans med få avbrott och en hög leveranssäkerhet i elnätet är en prioritet. LÄS MER