Sökning: "Matematik i måltiden"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Matematik i måltiden.

 1. 1. Måltidspedagogik : Ett inspirationshäfte kopplat till förskolans läroplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Hedqvist; Maria Pantzar; [2016]
  Nyckelord :förskola; måltidspedagogik; didaktik; inspirationshäfte;

  Sammanfattning : Detta är ett självständigt arbete med ett skapande av en produkt utformad som ett inspirationshäfte inom måltidspedagogik. Inspirationshäftet riktar sig till verksam personal inom förskolan och är tänkt att fungera som ett inspirerande material för att arbeta med måltidspedagogik. LÄS MER

 2. 2. "Man lär sig när man äter" -  en kvalitativ studie om förskolepersonalens arbetssätt, erfarenheter och tankar kring den pedagogiska måltiden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jennifer Westlund; [2016]
  Nyckelord :den pedagogiska måltiden; förskola; läroplan; måltider; pedagogik;

  Sammanfattning : Bakgrund Den svenska förskolan ska enligt läroplanen främja barns utveckling på många sätt. Ett sätt att utöka lärandet i verksamheten är att använda sig av pedagogiska måltider och på så vis implementera läroplanens olika delar även i måltidssituationerna. LÄS MER

 3. 3. En studie av förskolepersonals tankar kring den pedagogiska måltiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isabelle Jarny; Anna Ljungberg; [2015]
  Nyckelord :Lärande; Pedagogisk måltid; Språkutveckling; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta del av och analysera förskolepersonals tankar kring den pedagogiska måltiden. Vår huvudfrågeställning baseras på vad som sker under den pedagogiska måltiden samt hur förskolepersonalen väljer att beskriva den. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur förskolläraren stödjer barns matematiska begreppsbildning vid måltiden i förskolan.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Ann-charlotte Nielsen; Ramona Andersson; [2014]
  Nyckelord :Matematik i förskolan; måltider; begreppsbildning; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie om barns matematiska begreppsbildning vid måltiden i förskolan. Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärare uppmärksammar matematiken vid dessa tillfällen för att utmana barnens intresse för och lärande i matematik. LÄS MER

 5. 5. Flickors och pojkars matematiska uttryck i förskolan : Ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Charlotte Löving; Yvonne Blomstrand; Anneli Karlsson; [2014]
  Nyckelord :preschool; girls and boys; mathematical expression; gender; förskolan; flickor och pojkar; matematiska uttryck; genus;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar matematiska uttryck hos förskolebarn. Syftet med studien är att undersöka och beskriva flickors och pojkars matematiska uttryck i förskolan samt vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras uttryckssätt. LÄS MER