Sökning: "Matematikläxa"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Matematikläxa.

 1. 1. Matematikläxan som didaktiskt verktyg : Har lärarens erfarenhet eller vilken läroplan som var aktuell vid lärarens examen någon betydelse för utdelning av den?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Holmkvist; Rafael Kristing; [2023]
  Nyckelord :homework in mathematics; mathematics; primary school; experience; curriculum; didactic tool; matematikläxor; matematik; lågstadiet; grundskolan; erfarenhet; läroplaner; didaktiskt verktyg;

  Sammanfattning : Det finns inget reglemente för huruvida matematikläxor ska delas ut eller inte, det är upp till varje pedagog eller skola att bestämma det själva. Det finns många fördelar såväl som nackdelar med att dela ut matematikläxor. LÄS MER

 2. 2. Lågstadielärares syn på läxor inom matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Josefin Sjöland; Emilia Westberg; [2023]
  Nyckelord :lågstadiet; lärares syn; matematik; matematikläxa; syfte;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om begreppet läxor inom matematikundervisningen och innehåller en sammanställning av några lärares syn på läxor. Det vi ville undersöka är hur lärare definierar begreppet läxa, vad lärare vill uppnå med läxor, hur läxorna är utformade samt om vårdnadshavare förväntas hjälpa till. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar av matematikläxor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Molly Hemphälä; [2022]
  Nyckelord :Fenomenografi; Grundskollärare 1–3; Matematikläxa; Uppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att titta på grundskollärares 1–3 uppfattningar av matematikläxor och dess syfte och effekt i undervisningen. Denna undersökning har en fenomenografisk utgångspunkt och använder sig av både intervjuer och enkät som metod. LÄS MER

 4. 4. Varför läxor? En intervjustudie om lågstadielärares syn på matematikläxor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Frick; [2021-07-08]
  Nyckelord :Läxor; matematik; matematikläxa; syfte; lågstadiet; lågstadielärare; inställning;

  Sammanfattning : I den här intervjustudien synliggörs sju lågstadielärares inställning till matematikläxor, i vilket syfte matematikläxor ges och hur dem används i årskurs 1–3. Följande frågeställningar har varit utgångspunkt för uppsatsen: Vad påverkar lärares syn på matematikläxor, enligt dem själva? Vilka typer av matematikläxor använder lågstadielärare? I vilket syfte ger lågstadielärare matematikläxor? Med digitala semistrukturerade intervjuer har lärares reflektioner kring fenomenet samlats in och sedan synliggjorts genom en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Matematikläxor som didaktiskt verktyg : anledningar till att matematikläxor delas ut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Holmkvist; Rafael Kristing; [2021]
  Nyckelord :grundskolan; lågstadiet; matematikläxor; didaktiskt verktyg; ålder;

  Sammanfattning : Matematikläxorna delas ofta ut trots att det inte står i läroplanen. Lärare får själva välja om de ska dela ut läxor eller inte och vilken typ av matematikläxa de ska dela ut. Det finns många anledningar till att dela ut matematikläxor och att inte dela ut matematikläxor. LÄS MER