Sökning: "Matens väg genom kroppen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Matens väg genom kroppen.

 1. 1. Vart tar maten vägen? : En undersökning om tre- till sexåringars föreställningar om matens väg genom kroppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Josefine Johansson; [2016]
  Nyckelord :digestive system; preeschool; the bodys internal organs; children; matspjälkning; förskola; kroppens inre organ; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur barns föreställning om matens väg genom kroppen skiljer sig åt. I undersökningen jämförs barn i tre- till fyra och fem- till sex årsåldern, närmare beskrivet barn födda 2010 och 2012. LÄS MER

 2. 2. Elevers föreställningar om matens väg genom kroppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Kajsa Gavelfält; Malin Persson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att ta reda på elevers föreställningar om matens väg genom kroppen samt matspjälkningsorganens funktion. 46 elever från årskurs 3 och 9 fick genomgå en papper- och pennauppgift varav 19 av dessa därefter intervjuades personligen. LÄS MER