Sökning: "Material ConneXion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Material ConneXion.

 1. 1. Material Library : A sense of material

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Daniel Ståhl; [2014]
  Nyckelord :Material library; Material ConneXion; education; lectures; material samples; industrial design; product design; innovative; innovative materials; material; furniture; Materialbibliotek; Material ConneXion; utbildning; föreläsningar; materialprov; industridesign; produktdesign; innovativt; innovativa material; material; möbler;

  Sammanfattning : This day of age when an increasing demands for better and more environmental friendlymaterial is requested. At the same time is also higher demands on the designers todevelop new products for the future. To design new products which express a futuristicfeeling and a “must-have-feeling”. LÄS MER

 2. 2. Materialbibliotek - vad är det?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Berggren; [2006]
  Nyckelord :materialbibliotek; information management; materials libraries; specialbibliotek; design; konst; arkitektur; biblioteksbegreppet; dokumentbegreppet; material; innovation; informationssamhället; Peter Brophy;

  Sammanfattning : Undersökningen vilar på två huvudfrågor: Vad är ett materialbibliotek, och varför uppstår de i så stor utsträckning idag? Frågorna besvaras genom samtal med ansvariga på materialbibliotek, främst kommersiella, i Europa och USA och redovisas i en historisk och kronologisk översikt över det senaste decenniet, en tematisk beskrivning av verksamheten samt en diskussion kring materialbiblioteket utifrån begreppen dokument och bibliotek där en allmän biblioteksmodell appliceras på materialbibliotekens verksamhet. Slutligen föreslås en definition av begreppet materialbibliotek. LÄS MER