Sökning: "Material Flexibility"

Visar resultat 1 - 5 av 360 uppsatser innehållade orden Material Flexibility.

 1. 1. How Digital Communication Initiates Relational Erosion- A Multiple Case Study of Relationships in Three Swedish SMEs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Willy Hasselberg; Oscar Karlsson; [2021-06-29]
  Nyckelord :Digital Communication Technologies; Digitalization; SME; Actor-Network Theory; Networks; Relationships; Intermediaries; Mediators; Affordances; Constraints;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Implementation of thermomechanical laser welding simulation : Predicting displacements of fusing A AISI304 T-JOINT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anton Rolseth; Anton Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Laser welding; Finite element method; ABAQUS; Thermomechanical simulation; Heat source models; DFLUX; Element activation;

  Sammanfattning : Laser welding is an advanced joining technique with the capability to form deep, narrow, and precise welds. Numerical models are used to simulate the process in attempts of predicting distortions and stresses in the material. This is done to reduce physical testing, optimize processes and enable integrated product- and process development. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever och hanterar tjänstepersoner hemarbete i "The New Normal"?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vilma Seth; Josefin Flomén; Ruaa Ahmed Abbas; [2021]
  Nyckelord :Hemarbete; Arbeta hemifrån; Distansarbete; Covid-19; Corona; Gränsteori; Gränshanteringsstrategi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån är på grund av ny teknik ett växande fenomen som blev högaktuellt i och med de statliga rekommendationerna om hemarbete i samband med Covid-19-utbrottet år 2020. Studien syftar till att undersöka hur individer påverkas av att arbeta hemifrån, utifrån gränsteorin om gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, samt hur hemarbetet upplevs och vilka strategier som används för att hantera den nya arbetssituationen. LÄS MER

 4. 4. Intermodala transporter : Undersökning av alternativ lösning för intermodala transporter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Terese Borglund; Kristoffer Lynge Mortensen; [2021]
  Nyckelord :Intermodal transports; CarConTrain; Rail freight; Modal shift; Intermodal transports railway; Alternativ intermodal transport; Flexiwaggon; Railcar.; Intermodala transporter; CarConTrain; Rail freight; Modal shift; Intermodala transporter järnväg; Alternativa intermodal transporter; Flexiwaggon; Railcar.;

  Sammanfattning : Godstransporter på väg förväntas öka avsevärt i framtiden om inga åtgärder vidtas. Politiska beslutfattare är medvetna om att situationen inte är hållbar och föreslår en bättre användning av alternativa transporter, vilket innefattar järnvägstransporter i en intermodal transport. LÄS MER

 5. 5. Attraktiva arbetsgivares profilering : En diskursanalys om attraktiva arbetsgivares employer branding inom ingenjörsbranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Öhrberg Nyberg; Lovisa Bodin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 2021-05-31Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Lovisa Bodin (96/11/06), Julia Öhrberg Nyberg (98/05/18) Title: Attractive employers profiling Tutor: Magnus Linderström Keywords: Employer Branding, Employer attractiveness, Discourse, Discourse analysis, Identity, Engineer Research questions: What discursive practices can be distinguished within the employer branding discourse? What influences does the discursive practices have on individuals’ identity creation? Purpose: The purpose of the study is to investigate and understand how attractive employers for engineers’ profile themselves in a time where the need for technical competence is growing, by looking at four of the most attractive employers who according to labor market research are Sweco, IKEA, Volvo Group and Spotify. The purpose is also to understand how employers' profiling affects individuals who apply to the organizations. LÄS MER