Sökning: "Material handling"

Visar resultat 1 - 5 av 849 uppsatser innehållade orden Material handling.

 1. 1. An investigation of rounding rules for Jula´s Supply Chain Management Systems

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Heather Zhao Viklund; [2019-07-02]
  Nyckelord :Replenishment; ERP; SCM; Bullwhip Effect; Order Multiple; Total Cost;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Morfologiska studier av arkeologiskt trä under järnurlakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Felicia Bengtsson; [2019-06-19]
  Nyckelord :Archaeological wood; extraction; chelating agent; ight microscope; Svärdet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorsprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:18.... LÄS MER

 3. 3. Från hus till hus i en återbruksprocess -Potentialen för återbruk som materiell och meningsskapande resurs i nybyggnation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jessica Lundmark; [2019-06-17]
  Nyckelord :Recycling; Circular economy; Cultural Heritage; Cultural Heritage process; Conversion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpBebyggelseantikvariskt programLå 2018/19Göteborgs Universitet, Kulturvård.... LÄS MER

 4. 4. Företags strategiska kommunikation etableras i dialog - En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maja Hurtigh; [2019-02-07]
  Nyckelord :Företag; strategisk kommunikation; varumärke; organisationskultur- och identitet; corporate social responsibility; strategisk improvisation; översättning och tolkning; intern och extern dialog;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studien är att studera hur kommunikatörer tolkar företags strategiska kommunikation till företagens operativa kommunikations resultat.Teori: Strategisk kommunikation, varumärke, organisationskultur- och identitet, corporate social responsibility, strategisk improvisation, tolkning samt dialog. LÄS MER

 5. 5. Fragment av forntida Helgö : En osteoarkeologisk och tafonomisk studie med fokus på djur, rum, praktik och handling utifrån animalt benmaterial från Husgrupp 4 på Helgö

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Sabina Wahlstedt; [2019]
  Nyckelord :Helgö; Iron Age husbandry; animal human relations; taphonomy; spatial analysis; social zooarchaeology; Helgö; järnålder; djurhållning; relationer djur människa; tafonomi; rumslig analys; social zooarkeologi;

  Sammanfattning : Zooarchaeological material from prehistoric settlements usually make up a large amount of the archaeological record. Despite this, research on the material is seldom utilized to its full potential. This is very much the case for the famous iron age settlement at Helgö. LÄS MER