Sökning: "Materialbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Materialbrist.

 1. 1. Evaluating material efficiency assessment methods : An assessment of the adaptability to B2B products using Ericsson telecom network infrastructure product as a case study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Hederén; [2018]
  Nyckelord :M 543; Material efficiency; Ericsson; Circular economy; EU;

  Sammanfattning : Unsustainable consumption patterns and material scarcity has been recognised as one of the challenges within the European Union. To change these patterns policy makers within EU are looking towards a transitioning into circular economy. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av framtidens produktionsflöde med fokus på intern logistik och produktionslayout : En studie på Permobil Produktion AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Erika Holmgren; Lydia Linse; [2018]
  Nyckelord :Material supply; warehousing; supermarket; narrow aisle warehouse; Materialförsörjning; lagerhållning; materialtorg; smalgångslager;

  Sammanfattning : Permobil Produktion AB är världsledande tillverkare av elektriska rullstolar. Produktionsanläggningen i Timrå har verksamhet i två byggnader: en produktionslokal där stolarna monteras, anpassas och levereras till kund och ett produktionslager som förser monteringen med material. LÄS MER

 3. 3. Hinder i teknikundervisningen : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar kring hinder i teknikundervisningen i åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik; Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik

  Författare :Simon Röjmyr; Malin Åsvik; [2018]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Hinder; Tidsbrist; Materialbrist;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att identifiera vad som kan upplevas av sju tekniklärare i mellanstadiet som hinder för undervisningen i ämnet teknik i åk 4-6. Metoden som använts för att samla data till denna studie är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Ledtidsoptimering i en producerande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karl-Anton Pettersson; Philip Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Critical Chain; Visual Management; Knowledge Management; Multitasking;

  Sammanfattning : Denna rapport utgår från en fallstudie på Jensen Sweden och syftar till att förkorta ledtiderna i verksamhetens produktion. Några av problemen som finns i verksamheten är återkommande materialbrist och att produktionen drivs av en subjektiv styrning. LÄS MER

 5. 5. Implementering av Lean-verktyg vid effektivisering av dagkirurgisk vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Raymond Ke; Jacky Lam; [2016-06-29]
  Nyckelord :Lean; sjukvård; Lean-verktyg; val av Lean-verktyg; dagkirurgi; implementering; implementeringsprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker vilka Lean-verktyg som är lämpliga för att hantera problem inom dagkirurgi. Avsikten med studien är att främja förståelsen för implementationsprocessen och valet av Lean-verktyg för att hjälpa forskare att välja rätt verktyg vid lösning av Lean-relaterade problem inom sjukvården, närmare bestämt dagkirurgi. LÄS MER