Sökning: "Materialdriven Design"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Materialdriven Design.

 1. 1. Utforskandet av det nya materialet White Wood

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Kerollos Jalal; [2020]
  Nyckelord :White Wood; Materialdriven Design; MDD; Hållbarhet; Biobaserade material; RISE;

  Sammanfattning : Jordens resurser används åt att tillfredsställa människans livsstil vilket har lett till att jorden har börjat säga ifrån genom klimatförändring eftersom den inte klarar av det som människan gör. Hållbarhet är ett av de viktigaste ämnena i dagens samhälle och aldrig har det varit viktigare att tänka på miljön och hur man inte skadar den. LÄS MER

 2. 2. Musslor som material – En studie om att använda musslor för material utveckling genom en materialdriven designprocess för en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :Materialdriven design; Hållbar utveckling; Materialutveckling; Produktdesign; Cirkulär ekonomi; Musslor; Material driven design; Blåmusslor;

  Sammanfattning : Blåmusslor livnär sig på att filtrera vatten på alger och partiklar, som i sin tur tagit upp kväve och fosfor. Genom odling, skörd och effektiv användning av musslorna kan man hjälpa till att minska närsaltsbelastning och övergödning i Öresund. LÄS MER

 3. 3. Hide and seek : Ett utforskande av nya materialupplevelser i ull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Helena Edqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationen om att det bränns ull i mängder samtidigt som vi importerar ull talar sitt tydligaspråk att något behöver göras. Ull som är ett hållbart och 100% förnybart material med bådehistoriska och fantastiska egenskaper, vilket gör att det är ett enormt resursslöseri att brännaull som om det vore skräp. LÄS MER

 4. 4. Bä, bä vita lamm har du någon ull? : En utforskande process av en outnyttjad svensk materialtillgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sara Ericsson; [2017]
  Nyckelord :ull; hållbar utveckling; förnyelsebara material; växter; design; industridesign; materialdrivan designprocess;

  Sammanfattning : Bä, bä vita lamm har du någon ull?- Ja, ja kära barn har, jag har säcken full! Denna text ur den kända barnvisan känner de flesta av oss igen, dock beskriver den ett stort problem vi har i Sverige idag.Nämligen att det kastas, bränns upp eller grävs ned mer än 600 ton ull per år. LÄS MER

 5. 5. Ett nytt användningsområde för materialet OrganoComp® : genom en materialdriven designprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Jonatan Berg; [2017]
  Nyckelord :Material Driven Design; MDD; renewable; biodegradable; OrganoComp; OrganoClick; biocomposite; Karana; umbrella; forest-based; cleantech; Materialdriven design; skogsråvarubaserade material; förnybara; nedbrytbar; OrganoComp; OrganoClick; organisk; skogsindustri; paraply; MDD; biokomposit;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt är att med hjälp av en materialinriktad designprocess skapa en produkt av biokompositmaterialet OrganoComp® för att demonstrera dess styrkor och möjligheter. Arbetet kommer att följa metoden ”Material Driven Design (MDD)”, vilket betyder att processen kommer att börja med en noggrann studie av materialet – dels tekniskt och ur ett användarcentrerat perspektiv, men även jämförelsemässigt mot andra material. LÄS MER