Sökning: "Materialflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet Materialflöde.

 1. 1. Effektivisering av ett materialflöde inför en kapacitetshöjning : En fallstudie genomförd på Scania Ferruform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Bergquist; Axel Haapalahti; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Automatisering; Lean Production; Lager;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg ökar trycket på organisationer att ständigt förbättra sig för att möta kundens förväntningar. Ur ett helhetsperspektiv är logistiken en central del för en organisations konkurrenskraftighet på marknaden genom skapandet av effektivare flöden. LÄS MER

 2. 2. Optimering av interna materialflödet på Scandinavian Stone

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mustafa Al-Shuwaili; Zeid Helo; [2020]
  Nyckelord :Produktion; Materialflöde; Lean; Bränsleförbrukning; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Examensarbetet fokuserar på analysering och utveckling av ett materialflöde på ett stenbrott, som tillhör företaget Scandinavian Stone. Ett materialflöde som är beroende av tunga fordon, som orsakar höga kostnader och koldioxidutsläpp. LÄS MER

 3. 3. Stokastisk modellering & hantering av maskinhaveri : En fallstudie på Gunnebo Industries

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alexander Jönsson; Andreas Åberg; [2020]
  Nyckelord :Machine reliability; Stochastics; Modelling; Flow of material; Material management; Statistics; Weibull; Maintenance; Driftsäkerhet; Stokastik; Modellering; Materialflöde; Materialhantering; Statistik; Weibull; Underhåll;

  Sammanfattning : Studien är utförd för att identifiera faktorer som påverkar materialflödet negativt i en tillverkningsindustri. På fallföretaget Gunnebo Industries observerades ett specifikt problemområde med fluktuationer som grundar sig i smidesmaskiners driftsäkerhet. Dessa skapar påföljder som försvårar materialhanteringen. LÄS MER

 4. 4. Logistik i stomskedet : Ett effektiviserat materialflöde

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Amanda Andersson; Madeleine Chen; [2020]
  Nyckelord :Logistics; just in time; material handling; Third-party logistics; framing phase; production;

  Sammanfattning : Logistics have, over the last few years, become an important factor to create competitiveness forSwedish construction companies. The companies that use a system where small logistic issues are putin a bigger context and get their flows to work in a customer adapted and cost effective ways, has a lotto win from this. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar effektiviteten av en anläggningslayout med avseende på säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi : En fallstudie på Volvo CE i Braås

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :André Virdebrant; Joakim Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Logistik; anläggningsplanering; materialhantering; lean; material- och produktionsstyrning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle växer kraven på högre leveransprecision och defektfria produkter. För att uppnå det krävs det att företag arbetar kontinuerligt med sitt materialflöde samt anpassar sin materialhantering till sin produktion. LÄS MER