Sökning: "Materialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet Materialitet.

 1. 1. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 2. 2. Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Droppe; [2020]
  Nyckelord :Dramapedagogik; Fiktion; Narrativ; aktörs-nätverks teorin; grundskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka föreställningar om dramapedagogik ur ett elevperspektiv i en svensk grundskola. En dramapedagog och elever i sjuårsåldern har observerats och intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Vad händer i händerna? : En undersökning om hur kunnande synliggörs i hantverksprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elina Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Kunnande; slöjd; samhandling; materialitet; hantverksprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att försöka sätta ord på och synliggöra en del av den ‘tysta kunskapen’ i slöjden, och närmare studera hur ett specifikt hantverkskunnande kommer till uttryck i elevernas slöjdföremål, och i deras arbete med detta: i deras rörelser och agerande med material och verktyg. Målet är att få större förståelse för just händernas kunnande. LÄS MER

 4. 4. Tusen föremål säger mer än tusen ord – En studie av historiebruk och materialitet i planeringen av Malmö Konstmuseums nya basutställning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Mimmi Sjö; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Materialitet; Föremålskännedom; Museum; Malmö Konstmuseum; Konsthistoria; Museiutställning; Basutställning; Föremål; Förmedling; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En undersökande studie av historiebruk och materialitet i den nya konsthistoriska basutställningen som just nu håller på att byggas på Malmö Konstmuseum. Undersökningen består av intervjuer med de två intendenter som ingår i utställningens projektgrupp. LÄS MER

 5. 5. Från Havsbruk till Murbruk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Frida Fajerson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; betong; concrete; kalk; calc; lime; tektonik; tektonics; materialitet; materiality; aquaculture; akvakultur; sea; ocean; water; havet; vatten; vattenära; hållbart; mussels; musslor; blåmussla; snäcka; shells; sustainable; island; ö; Hven; Pappersmöllebäcken; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mitt i Öresund ligger Ven, denna ö välkomnar och vinkar av alla förbipasserande fartyg i sundet, med den skånska kusten som sin östra horisont, och den själländska danska kusten till väster. Här möts Nordatlantens saltvatten med Östersjöns sötvatten, strömmarna skiftar i samma takt som vinden i seglen ändrar riktning. LÄS MER