Sökning: "Materialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Materialitet.

 1. 1. Materialitet som aktant. Stonehenge, Mossen och Lindholm Høje - tre exempel på aktanter för liminalitet och begravningspraktik i tre olika tidsperioder

  Master-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2021-03-18]
  Nyckelord :Stonehenge; bogs; Gundestrup cauldron; Eutin figures; Stone ships; liminality; actants; emotional charge; hybridity; seriality;

  Sammanfattning : The purpose is to examine three materialities: Stonehenge, bogs (represented by Gullåkra, Rævmose, Aukamper Moor) and stone ships at Lindholm Høje. By focusing on their actantial function in relation to liminality and burial practises, the study aims at contributing with new interpretations of materiality, actants and liminality. LÄS MER

 2. 2. Katedern som aktör i bildsalen - betydelsen av materialitet i en lärandemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Ovland; Matilda Widell; [2021]
  Nyckelord :Aktör-nätverksteori. Bildundervisning. Kateder. Lärandemiljöer. Makt. Materialitet. Klassrumsutformning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra materialitetens betydelse för katederns tillblivelse och aktörskap i ett bildklassrum. Frågeställningarna utgår från ett aktörnätverksperspektiv (ANT) där alla ting - mänskliga som materiella - likställs under begreppet aktörer. LÄS MER

 3. 3. Mellanrummets politik : Hannah Arendts kritik av modernitetens begrepp om det politiska

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Amanda Beckman; [2021]
  Nyckelord :Hannah Arendt; modernitetskritik; det politiska; offentlighet; instrumentalisering; Judith Butler; rumslighet; materialitet; arbetssamhället; politisk ekonomi.;

  Sammanfattning : This essay seeks to understand Hannah Arendt’s notion of the political as an “in-between.” The in-between appears to be the intersubjectivity and relations of interaction in a public sphere, which Arendt suggests as a way of understanding the political as an end in itself. LÄS MER

 4. 4. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 5. 5. "...om man typ sitter och ritar så får man väl sitta hur man vill" : En undersökning av hur stolen kan förstås i relation till kropp inom en bildpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emma Persson; [2020]
  Nyckelord :posthumanism; materiality; relationality; becoming; co- and discreation; posthumanism; materialitet; relationalitet; tillblivelse; sam- och särskapande;

  Sammanfattning : Under min utbildning har tankar kring elevers placering i klassrummet ofta lyfts. Visualiserar jag dessa tankar ser jag framför mig en spelplan där läraren frenetiskt flyttar runt elever likt spelpjäser. Spelplanen – klassrummet – kan här ses som något passivt som fylls med mening av mänskliga aktörer – lärare och elever. LÄS MER