Sökning: "Materialitetsteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Materialitetsteori.

 1. 1. Bortom näthat. Om det digitala våldet mot kvinnor och behovet av förändrad begreppsapparat och lagstiftning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Stjärnehag; [2021-08-11]
  Nyckelord :Digitalt våld; Mäns våld mot kvinnor; Våldets kontinuum; Feministisk våldsteori; ; Straffrätt; Rättsvetenskap; Genusrättsvetenskap; Materialitetsteori; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största, mest gränsöverskridande problemen i världen och linje med att vi lever i en alltmer digitaliserad värld har internet har kommit att bli ytterligare en arena för våldet. En majoritet av världens unga kvinnor har utsatts för någon typ av digitalt våld och det finns ingen indikation på att utvecklingen är på väg att avstanna. LÄS MER

 2. 2. Pussy Riot - Hur teori och praktik kan förenas genom feministisk aktivism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Rebecka Reinhard; [2013-02-27]
  Nyckelord :Pussy Riot; feminism; aktivism; akademi; feministisk figuration; rhizomatik; materialitetsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how theory and practice intertwines through theactivism of the feminist punk performance collective Pussy Riot. I have also focussed on the political tools with which the activism is performed. LÄS MER