Sökning: "Materiallära"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Materiallära.

 1. 1. Konstruktionsåtgärd för lutande bränsletank

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Farook Elmashaad; Ammar Abdulmageed; [2019]
  Nyckelord :Semi-Trucks; fuel; fuel tanks; fuel pump; fuel tank; mechanical pump; electric pump; Volvo; Scania; fuel flow optimization; Lastbilar; lastbilstank; bränsle; bränsletank; bränslepump; mekanisk pump; elektrisk pump; Volvo; Scania; bränsle flödesoptimering;

  Sammanfattning : Bränsle är en viktig substans för fordon och utan bränsle så är de flesta fordon inte funktionella. I de allra flesta instruktionsböcker för fordon så rekommenderas det att bränslet inte får nå en kritisk låg nivå av bränsle. Då man talar om den kritiska bränslenivån så handlar det om ¼ kvarliggande bränsle. LÄS MER

 2. 2. Natur och design : En romantisk estetik

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :William Holmberg; Carl Andersson; [2018]
  Nyckelord :Romantiken Design Natur Ljussättning Scener;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med arbetet var att undersöka hur man kan digitalt återskapa design och natur i en romantisk estetik. Det vill säga att undersöka hur man kan använda äldre metoder från konstepoken romantiken inom 3D-modellering. LÄS MER

 3. 3. Lyftanordning till BAE Jetstream J32

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sherko Hamza; [2017]
  Nyckelord :Flygteknik; konstruktion;

  Sammanfattning : Anledningen till att konstruera en lyftanordning är att använda den vid påmontering och avmontering av bagagepoden på flygplanstypen BAE Jetstream J32. I dagsläget sker inget underhåll på hydrauliksystemet som är under bagagepoden på Edströmska gymnasiet,men med hjälp av lyftanordningen ska detta vara möjligt framöver. LÄS MER

 4. 4. Textil materialkunskap i butik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katja Fridgård; Daniella Dagh Olander; Josefine Lagergren; [2016]
  Nyckelord :Gapmodellen; service; detaljhandel; textil materiallära; kommunikation; kundtillfredsställelse; servicekvalitet; serviceförväntningar; serviceleverans; fast fashion;

  Sammanfattning : Inom detaljhandeln är konkurrensen mellan aktörer hög och det är inte längre tillräckligt för fast fashion företag att erbjuda modeprodukter snabbt och billigt för att vara framgångsrikt. Begreppet fast fashion har tilldelats företag som fokuserar på att snabbt erbjuda allmänheten billiga alternativ till modeprodukter. LÄS MER

 5. 5. Möjlighet eller dåligt samvete? : En kvalitativ studie av textilslöjdslärares uppfattningar om materlallära

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Wersén Hult; [2013]
  Nyckelord :läromedel; materialens funktion; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; textilslöjd;

  Sammanfattning : Jag har i denna studie valt att titta på hur textilslöjdslärare beskriver sitt arbete med materiallära. Syftet har varit att skapa kunskap om textilslöjdslärares undervisning i materiallära och vilka läromedel de använder sig av. LÄS MER