Sökning: "Materialleveranser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Materialleveranser.

 1. 1. Inverkan av störningar i materialleveranser vid stombygge

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anel Ramicic; Nic Westerberg; [2019]
  Nyckelord :prefabricerad betong; materialleveranser; just in time; leveranser; betong; prefab; logistik; bygglogistik; transport; störningar; förseningar;

  Sammanfattning : I en bransch med stora informations- och materialflöden resulterar det i att det ställs enorma krav på logistikplaneringen för leveranser av material till en arbetsplats. En byggarbetare spenderar cirka halva sin tid på att vänta på material vilket tyder på att det krävs en bättre planeringsstrategi i branschen (Linköpings Universitet, 2016). LÄS MER

 2. 2. Förbättrad leveransprecision med Building Information Modeling : Med fokus på materialleveranser till nybyggnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Amanda Sahlin; Emil Johnson; [2018]
  Nyckelord :Building information modeling; supply chain management; just in time; on-time delivery; material delivery; Leveransprecision; materialleverans;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur BIM kan användas för att förbättra leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen gällande nybyggnationer. För att besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats. LÄS MER

 3. 3. Logistiklösning för värme och sanitet : En jämförelse mellan två logistiklösningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ida Nordin; Anjeli Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Logistics; Heating and Sanitation; Heating and sanitation installers; Material Delivery; Working hours.; Logistik; Värme och sanitet; VS-montörer; Materialleveranser; Tidsåtgång för arbetsmoment.;

  Sammanfattning : Planering av hur och var byggmaterialet levereras till byggarbetsplatsen har blivit allt merbetydelsefullt. Byggbranschen stöter på många utmaningar angående leveranser då det finns flerundantag än regler för hur en byggarbetsplats ser ut. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialleveranser : En undersökning av möjliga förbättringar för leveranser av våtrumsinredning på JM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Pelle Andersson; [2016]
  Nyckelord :Logistik; Samleverans;

  Sammanfattning : Logistics in the construction industry is a difficult and troubled area with great room for improvement. Planning, preparation, management and control over material flow have become increasingly important for a company in order to keep up with the competition and reduce their costs. LÄS MER

 5. 5. Tidseffektivisering av materialleveranser på byggprojekt med radiofrekvensidentifikation, RFID

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jenny Pettersson; Sara Wiberg; [2015]
  Nyckelord :Tidseffektivisering; Materialleveranser; Radiofrekvensidentifikation; RFID; Materialflöden; Materialhantering; Mottagandekontroll; Just in time; JIT;

  Sammanfattning : Studien undersöker möjligheten för tidseffektivisering av materialleveranser med hjälp av RFID, radiofrekvensidentifikation. RFID är en trådlös teknik som används för att identifiera föremål. LÄS MER