Sökning: "Materialstörningar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Materialstörningar.

  1. 1. Bristidentifiering av materialflöden : Ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på Atlas Copcos materialförsörjning

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Johan Lundqvist; Magnus Åkman; [2012]
    Nyckelord :Förbättringsarbete; Supply chain; DMAIC; Materialstörningar; Logistik;

    Sammanfattning : Divisionen Underground Rock Excavation på Atlas Copco tillverkar kundanpassade gruvmaskiner i världsklass till kunder i mer än 170 länder. Från inköpsperspektivet är majoriteten av leverantörerna svenska men de dyraste komponenterna köps in från utlandet. Detta gör att stora krav ställs på både logistiken och produktionssystemet. LÄS MER