Sökning: "Materialstyrningsmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Materialstyrningsmetod.

 1. 1. Analys av framtida materialflöde för Ögonkliniken US

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Wilma Hallén; Linnéa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Logistics; healthcare logistics; sterile material; kanban; Logistik; Vårdlogistik; Steriliseringslogistik; materialstyrningsmetod; kanban;

  Sammanfattning : Inom sjukvården är det viktigt att material finns tillgängligt när operationer och ingrepp ska genomföras för att patienter ska få den vård de behöver. För att materialbrist inte ska uppstå krävs bra planering och hantering av material. LÄS MER

 2. 2. Analys av framtida materialflöde för Ögonkliniken US

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Wilma Hallén; Linnéa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Logistik: Vårdlogistik: Steriliseringslogistik: Materialstyrningsmetod: Kanban:;

  Sammanfattning : Inom sjukvården är det viktigt att material finns tillgängligt när operationer och ingrepp ska genomföras för att patienter ska få den vård de behöver. För att materialbrist inte ska uppstå krävs bra planering och hantering av material. LÄS MER

 3. 3. Underlag för beställningssystem för en återförsäljare av byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Axel Björk; Felix Rehbein; [2019]
  Nyckelord :lager; lagerföring; lagerhållning; eok; eoq; tak; takpannor; beställningssystem; beställningspunkt; säkerhetslager; logistik; frakt;

  Sammanfattning : Det är viktigt för företag som säljer eller tillverkar produkter att veta när efterfrågan för dessa produkter uppstår och hur stor den efterfrågan är. Utifrån detta kan sedan företag med hjälp av materialstyrningsmetoder bestämma när produkterna ska köpas in eller tillverkas. LÄS MER

 4. 4. Samordning och reda : En fallstudie av Abetong i Vislandas komponentlager, de berörda processerna samt hur de påverkas av den mänskliga faktorn och samordning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Vilhelm Hillgren; Oliver Holm; [2016]
  Nyckelord :Samorning; processutveckling; mänsklig faktor; lagerlayout; materialstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att standardisera materialanskaffningsprocessen minskas avvikelser och processens kvalitet och effektivitet säkerställs. På detta sätt kan den mänskliga faktorns påverkan på processen minimeras. Samordning av uttagsprocessen kan leda till både tids- och kostnadsbesparingar tack vare stordriftsfördelar. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av intern materialstyrning i tillverkande företag : En fallstudie på Atlas Copco Tierpverken

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Emma Stålberg; David Zetterberg; [2015]
  Nyckelord :Internal material control; internal logistics; material planning methods; Intern materialstyrning; intern logistik; materialstyrningsmetoder;

  Sammanfattning : In order to be competitive, one way is to focus on the internal logistics in a cost effective manner. The concept of material control covers how to control the flow of material resources from the customer to the supplier. This study intends to look at how internal material control can be done efficiently in a manufacturing company. LÄS MER