Sökning: "Materiella uppdragsavtal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Materiella uppdragsavtal.

 1. 1. Felansvar i Materiella Uppdragsavtal - Med särskilt fokus på kommersiella avtal i entreprenadjuridiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Jellback; [2016]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Felansvar; Entreprenadrätt; Materiella uppdragsavtal; Entreprenadjuridik; Fel i uppdraget; Uppdragsavtal; Kommersiella avtal; Kommersiell Avtalsrätt; Standardavtal; Standardavtalsrätt; Transporträtt; Tillverkning av lös sak; Benefika avtal; Förvaring av lös sak; Avtalsrätt; Vårdansvar; Omsorgsplikt; NJA 2015 s.110; NJA 2015 s.3; NJA 2013 s.1174; Myresjöhusfallet; Ansvar; Culpa; Fel i tjänsten; Fel i uppgifter; Fel i utförande; Fel i förpliktelser; Fackmässighet; Utförandeentreprenad; AB04; ABT06; ABS95; BKK; Entreprenad; Lojalitetsplikt; Objektansvar; Upplysningsplikt; Produktansvar; Ansvarsfriskrivning; Garanti; Garantiansvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka rättsreglerna gällande fel i materiella uppdragsavtal, samt hur uppdragstagarens felansvar ter sig och vad detta omfattar. Därtill skall uppsatsen i mindre utsträckning utreda huruvida det finns någon genomgående röd tråd inom felansvaret. LÄS MER

 2. 2. Due diligence vid företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Warnhammar; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due diligence är ett begrepp som används i flertalet olika situationer internationellt. Dess betydelse vid en direkt översättning är&semic ''vederbörlig omsorg'' eller ''tillbörlig aktsamhet''. LÄS MER