Sökning: "Maternity Ward"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Maternity Ward.

 1. 1. Barnmorskan som klok väktare av den första stunden – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Rakel Sahlberg; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; väktare; den första stunden; dynamik; relation;

  Sammanfattning : Background: The first meeting between child and mother creates the first and mostimportant relationship in the child’s life. Today, there is limited research on midwifes’experiences of the first moment after childbirth. LÄS MER

 2. 2. Postpartumblödning - det stora hotet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennie Bjerger; Sandra Axelsson Brakstad; [2020-01-30]
  Nyckelord :postpartumblödning; barnmorska; efterbördsskedet; handläggning; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: Postpartum haemorrhage is globally the leading cause of maternal mortality. Thethird stage of labour is the most critical part of the childbirth and it affects both women with andwithout risk factors and can quickly escalate. Atoni is the most common cause of postpartumhaemorrhage. LÄS MER

 3. 3. Resistance is Utile : a study of civil society organizing for public service regarding the Occupation of Sollefteå Hospital

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mimmi Andersson Johansen; [2020]
  Nyckelord :resistance; occupation; discourse; biopower; identification; cultural heritage;

  Sammanfattning : The declining access to public service is a concern for most rural areas in Sweden. This study aims to understand how civil society organize in order to maintain public service with the example of the occupation of Sollefteå Hospital. The protest opposes the closure of acute health care wards, most notably the maternity ward. LÄS MER

 4. 4. Att rotera mellan mödrahälsovård och förlossningsvård : En intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Maja Hällbom; Anne-Sofie Lind; [2020]
  Nyckelord :Continuity of care; Interview study; Midwife; Rotation between workplaces; Barnmorska; Intervjustudie; Kontinuitet i vården; Rotation mellan arbetsplatser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor upplever att rotationsarbete och kontinuitet i arbetet leder till en god vård, bredare kunskap samt att det uppskattas av patienter. Barnmorskorna känner sig mer välmående i sin arbetssituation. Det leder även till en dubbel kompetens hos barnmorskorna. LÄS MER

 5. 5. Teamarbete runt kvinnan och med kvinnan

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Stålhammar; Josefine Siösteen; [2019-07-03]
  Nyckelord :teamarbete; samarbete; god vård; förlossning; barnmorska; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: High quality of care is necessary for improving health care outcomes. To achieve quality of care, health care providers need to provide person-centerd-care. Through working in multi professional teams, having the woman at the center, enables provision of care with high quality and with less complications for mother and child. LÄS MER