Sökning: "Mathematics learners"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Mathematics learners.

 1. 1. The study of digital gamebased learning on motivating Chinese primary students to study mathematics

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Xiaoyue Peng; [2019]
  Nyckelord :Digital game-based learning; DGBL; Qualitative research; Qualitative data and Online research;

  Sammanfattning : The research focus of this paper discusses digital game-based learning as a novel learning approach and further emphasises on the empirical study of technologies motivating Chinese primary students to study and learn mathematics at home. Considering that digital game-based learning is still under development, the effects of it is still controversial. LÄS MER

 2. 2. Språkets betydelse för lärandet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sophia Klangegård; Petra Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Diskursiv; Kodväxling; Lexikal; Matematik; Mathematics education; Mathematics learners; Modersmål; Språk;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks språkets betydelse för lärandet i matematik. Granskning av forskning påvisar olika riktningar i undervisningen kring språk i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Sociopolitiska matematikklassrum en kunskapsöversikt om hegemonier i det matematiska utbildningslandskapet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Wessberg; Fredrika Bydén; [2018]
  Nyckelord :mathematics; education; socio-political; socio-cultural;

  Sammanfattning : Over the past 30 years, the mathematics education research community has incorporated more socio-cultural perspectives into its ways of understanding and examining teaching and learning. An expanding global community require an inclusive discipline, where issues such as social justice and equity are addressed. LÄS MER

 4. 4. Språk, matematik och andraspråkselever : språkliga faktorer som påverkar andraspråkselevers lärande i matematik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Randa Fawaz; Emelie Levin; [2017]
  Nyckelord :second language learners; mathematics; language; teaching; multilingual; andraspråkselever; matematik; språk; undervisning; flerspråkiga klassrum;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt samhälle med många flerspråkiga klassrum. Eleverna i dessa klassrum har olika förhållanden till och erfarenheter av det språk som undervisningen, inklusive matematikundervisningen, sker på. LÄS MER

 5. 5. Interventions Supporting Mathematics and Science In-service and Pre-service Teachers' Cultural Responsiveness : A Systematic Literature Review from 1995-2017

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Andrea Ritosa; [2017]
  Nyckelord :multicultural education; culturally responsive teaching; culturally relevant pedagogy; culturally relevant education; teacher education program; pre-service teachers; in-service teachers; mathematics and science education; systematic literature review;

  Sammanfattning : Culturally responsive education has been an actual topic in teacher education for decades, but most teachers still finish their education without appropriate knowledge and skills for teaching in culturally and linguistically diverse classrooms. Providing quality education to diverse learners remains a challenge, particularly in the fields of mathematics and sciences. LÄS MER