Sökning: "Mathematics learners"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Mathematics learners.

 1. 1. The study of digital gamebased learning on motivating Chinese primary students to study mathematics

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Xiaoyue Peng; [2019]
  Nyckelord :Digital game-based learning; DGBL; Qualitative research; Qualitative data and Online research;

  Sammanfattning : The research focus of this paper discusses digital game-based learning as a novel learning approach and further emphasises on the empirical study of technologies motivating Chinese primary students to study and learn mathematics at home. Considering that digital game-based learning is still under development, the effects of it is still controversial. LÄS MER

 2. 2. Språkets betydelse för lärandet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sophia Klangegård; Petra Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Diskursiv; Kodväxling; Lexikal; Matematik; Mathematics education; Mathematics learners; Modersmål; Språk;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks språkets betydelse för lärandet i matematik. Granskning av forskning påvisar olika riktningar i undervisningen kring språk i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Sociopolitiska matematikklassrum en kunskapsöversikt om hegemonier i det matematiska utbildningslandskapet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Wessberg; Fredrika Bydén; [2018]
  Nyckelord :mathematics; education; socio-political; socio-cultural;

  Sammanfattning : Over the past 30 years, the mathematics education research community has incorporated more socio-cultural perspectives into its ways of understanding and examining teaching and learning. An expanding global community require an inclusive discipline, where issues such as social justice and equity are addressed. LÄS MER

 4. 4. Teaching English to Young Swedes; when and why?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lisa Cataldo; [2018]
  Nyckelord :Teaching English to Young Learners TEYL ; Young children; Young Learners YL ; English as a Foreign Language EFL ; Early Language Learning ELL ; primary school; L2 acquisition; Attitudes;

  Sammanfattning : As the English language holds the status of a Lingua Franca, being able to master it has become necessary in our globalised society. In Sweden, the English subject has been assigned a place along with Swedish and Mathematics as a core subject. LÄS MER

 5. 5. Språk, matematik och andraspråkselever : språkliga faktorer som påverkar andraspråkselevers lärande i matematik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Randa Fawaz; Emelie Levin; [2017]
  Nyckelord :second language learners; mathematics; language; teaching; multilingual; andraspråkselever; matematik; språk; undervisning; flerspråkiga klassrum;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt samhälle med många flerspråkiga klassrum. Eleverna i dessa klassrum har olika förhållanden till och erfarenheter av det språk som undervisningen, inklusive matematikundervisningen, sker på. LÄS MER