Sökning: "Mathias Alarcón"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mathias Alarcón.

 1. 1. Resilience-enhancement through Renewable Energy Microgrid Systems in rural El Salvador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Mathias Alarcón; Robin Landau; [2019]
  Nyckelord :Resilience; El Salvador; Central America; Renewable Energy; Microgrid; Optimization; HOMER; PV;

  Sammanfattning : This Master thesis investigates how Renewable Energy Microgrid Systems (REMS) can enhance resilience for a rural grid-connected community in El Salvador. The study examines the optimally resilient design of a grid-connected PV-Wind-Battery hybrid energy system. LÄS MER

 2. 2. Att cykla fritt är stort, att cykla sikkert är större : En jämförande studie om säker cykelinfrastruktur i Stockholm och Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mathias Alarcón; Madeleine Persson; [2018]
  Nyckelord :Cykel; säkerhet; cykelvägar; trafikkorsningar; infrastruktur;

  Sammanfattning : Studien syftar till att kvalitativt undersöka och jämföra cykelinfrastrukturen i Stockholm och Köpenhamn och hur de  arbetar  för  att  uppnå  högre  säkerhet  för  cyklister.  Arbetet  bygger  på  tre  metoder,  textanalys  av  städernas kommunala  styrdokument  för  en  säkrare  cykelstad,  intervjuer  samt  observationer. LÄS MER

 3. 3. Development and investigation of a sun-based tariff model for charging electric vehicles

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Mathias Alarcón; Niklas Dahlin; Robin Landau; Samuel Wennlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to create an easily understood tariff model suitable for electric vehicle (EV) charging stations connected to solar panels and the power grid, i.e. the sun-based model. The tariff model should give incentives to maximise the self-consumption of the station, i. LÄS MER