Sökning: "Mathias Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Mathias Andersson.

 1. 1. Glasbubblan : En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lisa Andersson; Alexandra Björn; Jennifer Stensson; [2018]
  Nyckelord :Obstacles; glass ceiling; unawareness; women; female; leadership; Hinder; glastaket; omedvetenhet; kvinnor; kvinnligt; ledarskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Glasbubblan - En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen Författare: Lisa Andersson, Alexandra Björn och Jennifer Stensson Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program: Music & Event Management Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat) Handledare: Mathias Karlsson Examinator: Hans Wessblad Problemformulering: Vilka hinder upplever kvinnor på sin väg till de ledande positionerna inom den svenska musikbranschen? Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av vilka hinder kvinnliga ledare upplevt på sin väg uppåt i musikbranschen. Metod och teoretisk referensram: Rapporten består av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Autonom snöröjare för cykelbanor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Emil Andersson; Fredrik Nilsson; Mathias Nilsson; Simon Persson; Oscar Sten; Johan Wendel; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Socio-technical Borderland of Interaction: An ERP module case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Andersson; Mathias Comrin; [2016-09-15]
  Nyckelord :ERP; Post-implementation; Actor-Network Theory; Stability; Irreversibility;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsmedvetande i en organisation som hanterar känslig information

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Robert Andersson; Mathias Meltzer; [2016]
  Nyckelord :Säkerhetsmedvetenhet; IT-säkerhet; autentisering; lösenord; utbildning; säkerhetskopiering; datamissbruk; övervakning; konfidentialitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker hur säkerhetsmedvetna försäkringsförmedlare i ett försäkringsbolag är. De samlar in och behandlar känslig information dagligen och det är då rimligt att anta att det ska finnas en hög säkerhetsmedvetenhet. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans erfarenheter av hinder och möjligheter i sin fysiska arbetsmiljö Nurse Anesthetist’s experiences of the obstacles and opportunities in their physical work environment

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellen Petric; Mathias Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER