Sökning: "Mathias Atterland"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mathias Atterland.

 1. 1. UPPROR I FÖRORTEN?– EN HOTFÖRSTÅELSE

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mathias Atterland; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Understödjande infanteri : En organisatorisk tillgång eller belastning för ett specialförbandssystem?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mathias Atterland; [2014]
  Nyckelord :Specialoperation; Specialförband; Infanteri; Understöd; McRaven; Taktik;

  Sammanfattning : Specialförband nyttjas allt mer i dagens konflikter och det organisatoriska innehållet i specialförbandssystem skiljer sig åt, där vissa länder har utökat sitt system med lätt infanteri i en understödjande roll. Detta skapar ett behov för Sverige att analysera andras erfarenheter avseende nyttjande av understödjande infanteriet. LÄS MER