Sökning: "Mathias Englund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Englund.

  1. 1. ”Postfacken där nere är ju mer för syns skull” – En studie av kommunikation på lärplattformer vid skolor med en-till-en

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Johannes Dyplin; Alexander Englund; [2011-09-14]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: ”Postfacken där nere är ju mer för syns skull” – En studie av kommunikation på lärplattformer vid skolor med en-till-enFörfattare: Johannes Dyplin och Alexander EnglundUppdragsgivare: Lärarutbildningsnämnden (LUN), Göteborgs universitet.Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen förjournalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet. LÄS MER