Sökning: "Mathias Erkkilä"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mathias Erkkilä.

 1. 1. Sitt inte vid skärmen - Börja röra på dig! : En undersökning om samvariationen mellan fysisk aktivitet, skärmtid och internetanvändandning bland manliga och kvinnliga gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Robert Nilson; Mathias Erkkilä; [2014]
  Nyckelord :Gymnasieelever; enkätundersökning; hälsa; fysisk aktivitet; skärmtid;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte var att utifrån ett hälsoperspektiv undersöka samband mellan ett antal av gymnasieelevers livsstilsvanor och göra en jämförelse mellan män och kvinnor.Metod Studien var av så kallad tvärsnittsdesign med en enkätundersökning som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. "Måste vi prata om det här igen?" : En undersökning om hur gymnasielärare behandlar hälsa och livsstil i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Oscar Zettergren; Mathias Erkkilä; [2014]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Gymnasieskola; Intervju; Lärare; Hälsaundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares, i ämnet Idrott och hälsa, erfarenheter av undervisningen i hälsa, vilka utmaningar de ställs inför i sin hälsaundervisning samt deras värderingar kring ämnets betydelse.MetodMetodvalet för studien föll på en kvalitativ samtalsintervju, eftersom det var relevant för studien att få ta del av de intervjuades berättelser utifrån den enskilde personens perspektiv. LÄS MER