Sökning: "Mathias Gesar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Gesar.

  1. 1. Kundvärdesdriven affärsmodellsinnovation : En studie om att anpassa Geodesigns affärsmodell utifrån kunders värdepreferenser

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

    Författare :Mathias Fogelberg; Mathias Gesar; [2016]
    Nyckelord :Customer Value Driven Business Model Innovation AHP; Kundvärde Affärsmodell Affärsmodellsinnovation AHP;

    Sammanfattning : This study has been carried out at Geodesign Latitud 57 AB and its purpose is to present possibilities of how the company’s business model can be adapted in order to deliver additional customer value. The study presents the importance of adapting businesses according to customer needs and not having presumptions of what customers’ value in a company’s value offering. LÄS MER