Sökning: "Mathias John"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mathias John.

 1. 1. Krigets osynliga skador : En litteraturöversikt om att leva med PTSD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :John Björnfot; Mathias Bergmark; [2022]
  Nyckelord :PTSD; upplevelser; krig; veteraner; flyktingar; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Post-traumatic stress disorder (PTSD) kan uppkomma efter att en person upplevt en traumatisk händelse. Det kan vara i fysisk form som våld eller trafikolycka, eller i emotionell form till exempel genom att bevittna trauma eller utsättas för psykiskt våld. LÄS MER

 2. 2. ”Wir schaffen das!” - En jämförande studie av tysk och svensk rikstäckande dagspress under flyktingkrisen 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :John Falkirk; Emil Salmaso; [2016-09-06]
  Nyckelord :Frank Esser; Comparing media systems; framing; media culture; media history; news rhetoric; Süddeutsche Zeitung; Dagens Nyheter; Hallin Mancini;

  Sammanfattning : Title: “Wir schaffen das!” – A comparative analysis of German and Swedish nationwide press during the refugee crisis in 2015. Authors: Emil Salmaso and John Falkirk Subject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media and communication (JMG) Gothenburg University Term: Spring 2016 Supervisor: Mathias A. LÄS MER

 3. 3. Knutna nävar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Mathias Engwall; Henrik Knobe; John Robertsson; [2013-02-26]
  Nyckelord :Knutna nävar;

  Sammanfattning : Denna text är tänkt att ligga på JMGs hemsida för att informera om och väcka intresse kring dokumentären Om Knutna Nävar.... LÄS MER

 4. 4. Apple och produktplacering – en kvalitativ innehållsanalys av Apples synlighet i TV-serierna Millennium och 24

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mathias Carl John Svensson; Johan Petersson; [2010]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; konnotation; Apple; produktplacering; semiotik; smygreklam; indirekt reklam; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagsläget spelar medierna en central roll i våra liv. Därför är det intressant att granska hur företag kan utnyttja detta faktum genom att på mer komplexa och uträknade sätt placera sina produkter i exempelvis olika TV-serier. LÄS MER

 5. 5. Grundskolans nya läroplan : En jämförande analys av Lgr11 och Lpo94

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Mathias John; [2010]
  Nyckelord :Läroplan; Lgr11; Lpo94; skolreform; textanalys;

  Sammanfattning : I denna undersökning studeras 2011 års skolreform utifrån grundskolans nya läroplan. Genom flera textanalytiska metoder jämförs den kommande läroplanen Lgr11 med den rådande Lpo94. LÄS MER