Sökning: "Mathias Lundin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mathias Lundin.

 1. 1. Hammondorgeln i musikundervisning : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathias Lundin; [2019]
  Nyckelord :Hammondorgel; Leslie; Hammondklon; Drawbar; Tonhjulsorgel; Pedalbord; Hammondorganist.;

  Sammanfattning : Det har dykt upp en mängd nya s.k. Hammondkloner på marknaden i försök att digitalt återskapa Hammondsoundet. Syftet med denna studie är att utforska om Hammondorgeln har ersatts av digitala Hammondkloner i musikutbildning på högskola, folkhögskola och inom privatundervisningen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Tillväxtstrategier i en förändrad marknadssituation : Strategiutveckling inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sofie Gustavsson; Jasmine Timerdal; [2014]
  Nyckelord :Strategi; tillväxt; tillväxtbehov; fastighetsmäklare; tillväxtstrategi; innovation; konkurrens;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklarbranschen har fram till de senaste två åren konsekvent ökat i antal fastighetsmäklare varje år. Det har vuxit fram en hård konkurrens på marknaden och prognoser visar att antalet nyexaminerade fastighetsmäklare år 2014 kommer att vara högre än tidigare år. LÄS MER

 3. 3. Prognostisering inom dagligvaruhandeln : En studie om prognostiseringsteknikerns förmåga till träffsäkra kampanjprognoser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Mathias Lundin; Carl Sandell; [2012]
  Nyckelord :Prognostisering; Kampanjer; Data Mining; ICA Sverige AB; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Prognostisering anses vara en nyckelprocess som påverkar alla delar av en verksamhet och genom att effektivt applicera prognoser kan ett flertal fördelar erhållas, däribland ökad tillgänglighet av produkter till konsumenter och minskade lagernivåer genom hela leveranskedjan. Inom dagligvaruhandeln, med dess snabba varuomsättning, skiftande konsumentbehov samt varierande produkthållbarheter är det särskilt nödvändigt att ständigt ligga steget före. LÄS MER