Sökning: "Mathias Malmström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Malmström.

  1. 1. Akupunktur eller placebonålar, effekten vid ländryggssmärta. : En jämförande Litteratursammanställning.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Mathias Malmström; Louise Olofsson; [2017]
    Nyckelord :akupunktur; ländryggssmärta; placebo; placebo nålar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Akupunktur har sedan 1984 varit godkänt av socialstyrelsen som behandling mot smärta och används idag flitigt av fysioterapeuter som behandlingsform mot flertal diagnoser där evidensen visat sig vara stark. 80% av befolkningen har någon gång i livet drabbats av ländryggssmärta. LÄS MER