Sökning: "Mathias Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Mathias Nilsson.

 1. 1. An evaluation of Language Integrated Queries (LINQ)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mathias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accessing data in databases is an everyday operation that has to function with high performance. The use of Structured Query Language has for a long time been the default way of retrieving and modifying data. Another common approach is through the use of an Object-Relational Mapper. LÄS MER

 2. 2. Svenskt lantbruk i omställning : En kvalitativ studie om hur svenska lantbrukare upplevs ha påverkats av Sveriges miljöpolitik, höga driftkostnader och statligt agerande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mathias Nilsson; Zaur Merzjoev; [2022]
  Nyckelord :environment; politics; operating costs; farmers; farming; conditions; risk society; risk-awareness; reflexivity; alienation; lifeform; state; government.; miljöpolitik; driftkostnader; lantbrukare; levnadsvillkor; risksamhälle; riskmedvetenhet; reflexivitet; alienation; livsform; staten.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att få en ökad förståelse för hur Sveriges miljöpolitik, höga driftkostnader och statligt agerande upplevs ha påverkat småskaliga lantbrukare i Sverige och deras levnadsvillkor. För att undersöka problematiken valdes åtta lantbrukare ut för att delta i semi-strukturerade intervjuer, där de fick uttrycka sina egna perspektiv och uppfattningar om lantbrukaryrket i förhållande till miljöpolitiska strategier och rekordhöga driftkostnader i lantbrukarbranschen. LÄS MER

 3. 3. Transpersoner och Identitet : En undersökning om hur transpersoner skriver om sin identitet och identitetsskapande i förhållande till sin omgivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mathias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Transgender; Identity; Non-binary; gender identity; literature; experience;

  Sammanfattning : Transgender individuals experience daily discrimination, harrasment and are overrepresented in statistics such as poor mental health and suicide rates. This study aims to analyse how transgender individuals write about their identity and identityconstruction in relation to their enviroment. LÄS MER

 4. 4. Design and Evaluation of a Novel Conveyor Utilizing a Screw Mechanism to Move Objects With Integrated Racks

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Måns Nilsson; Mathias Nils Edvin Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Screw Conveyor; Intralogistics; Material Handling; Thread Meshing; Worm rack drive; Brushless motor; Skruvtransportör; Intralogistik; Materialhantering; gängingrepp; Snäckskruv och kuggstång; borstlös motor;

  Sammanfattning : Intralogistics, or material handling, traditionally use roller or chain conveyors to moveo bjects and goods in factories and warehouses. One negative aspect of the traditional types of conveyors is that they are expensive, as they are comprised of many moving parts. LÄS MER

 5. 5. How Certain Are You of Getting a Parking Space? : A deep learning approach to parking availability prediction

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mathias Nilsson; Sophie von Corswant; [2020]
  Nyckelord :monte carlo dropout; mc dropout; long short term memory; lstm; neural network; recurrent neural network; gradient tree boosting; rnn; gradient boosting regression tree; gbrt; quantile regression; traffic congestion; parking; parking occupancy; parking availability; parking space; parking lot; machine learning;

  Sammanfattning : Traffic congestion is a severe problem in urban areas and it leads to the emission of greenhouse gases and air pollution. In general, drivers lack knowledge of the location and availability of free parking spaces in urban cities. LÄS MER