Sökning: "Mathias Sjöström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mathias Sjöström.

 1. 1. Ganska snart, men inte nu : Generation Y:s förhållningssätt till pensionssparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mathias Sjöström; Gabriella Svensson; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; cognitive bias; financial literacy; retirement savings; Generation Y; kognitiva bias; finansiell bildning; pensionssparande;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Generation Y är idag unga vuxna och kommer när de blir pensionärer få ut en lägre inkomst än dem som går i pension idag, vilket ökar betydelsen av ett eget sparande. Tidigare studier har visat ett samband mellan en hög finansiell bildning och pensionssparande. Den finansiella bildningen har dock visats vara låg bland unga. LÄS MER

 2. 2. Varför kommer turisterna till Kiruna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Daniel Olsson; Mathias Rehn; Katarina Sjöström; [2009]
  Nyckelord :naturturism; värden; kultur; äkthet; perifera områden; konsekvenser; ursprungsbefolkningar; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka vad det är för typ av värden som perifera områden som har uttalade natur- och kulturvärden lyfter fram, för att stärka sin turismnäring och vilka konsekvenser som uppstår i användningen av värdena för regionen/destinationen. Våra frågeställningar är följande: Vilka turistiska värden förmedlar och synliggör aktörerna på en turistdestination? Uppfattar vi att de värden som förmedlas är representativa för den faktiska upplevelsen av destinationen? Vilka upplevda konsekvenser kan uppstå i turistdestinationen genom användningen av dessa värden? Vi har kommit fram till att de värden som lyfts fram i Kirunaregionens turismnäring är genomgående likadana. LÄS MER