Sökning: "Mathias Zetterfeldt Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Zetterfeldt Eriksson.

  1. 1. Utredning av nyttan med applicering av mobil enhet i organisationen : Utveckling av en handdator applikation

    Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

    Författare :Mikael Edström; Mathias Zetterfeldt ERiksson; [2004]
    Nyckelord :Nyttan; .NET; Mobil; Handdator;

    Sammanfattning : Denna examensrapport på magisternivå genomfördes under våren 2004, hos AB Borlänge Energi.Borlänge Energis servicetekniker behövde ett hjälpmedel för att effektivisera deras arbetsuppgifter. Tidigare sparades driftjournaler för varje servicekund lokalt hos kunden. LÄS MER