Sökning: "Mathilda Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Mathilda Bengtsson.

 1. 1. "Du kunde beretat lite mer om cklanen liksom hur han såg ut typ" : En jämförande studie om kamratbedömning i grundskolans lägre årskurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mathilda Bengtsson; Johanna Persson; [2018]
  Nyckelord :kamratbedömning; återkoppling; respons; självbedömning; formativ bedömning; elevtexter; grundskolan;

  Sammanfattning : I den här undersökningen ligger fokus på kamratbedömning vilket är en del av den formativa bedömning som är aktuellt i dagens skola. Kamratbedömning innebär att elever bedömer varandras arbeten och ger kommentarer i ett förbättringssyfte. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av intäktsstandarden IFRS 15 –en studie om tolkningsutrymmet för IT-branschen och dess påverkan på jämförbarheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Bengtsson; Rebecka Nilsson; [2016-06-08]
  Nyckelord :IFRS 15; intäkt; tolkningsutrymme; jämförbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Intäktsredovisningen har genom tiden visat sig vara problematisk,IT-branschen har vid flertalet tillfällen varit inblandade i manipulering av intäkter medredovisningsskandaler som följd. IASB och FASB har i ett samarbete arbetat fram en nyintäktsstandard, IFRS 15, som träder i kraft 1 januari 2018. LÄS MER

 3. 3. Påverkar kultur konsumenters attityd mot reklam? : En kvantitativ studie om konsumenters attityd mot kulturellt inkongruenta reklambudskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mathilda Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :globalisering; kultur; Hofstede; konsumentbeteende; attityd; marknadsföring;

  Sammanfattning : In today’s globalised world, international marketing is everyday business for many companies. Culture is a factor that might affect the effectiveness of international marketing. The purpose of this study is to examine how Swedish consumer’s attitude towards advertising is affected by cultural incongruence in the advertising message. LÄS MER

 4. 4. Följarskap som social praktik - en studie utifrån tre struktureringsdimensioner

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mathilda Bengtsson; Johanna Boström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Intressenters påverkan på ideella fotbollsföreningars årsredovisning - en kvalitativ studie av tre ideella fotbollsföreningar på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mathilda Bengtsson; Elisabeth Blixt; Johanna Boström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER