Sökning: "Mathilda Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mathilda Bengtsson.

 1. 1. Tillämpning av intäktsstandarden IFRS 15 –en studie om tolkningsutrymmet för IT-branschen och dess påverkan på jämförbarheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Bengtsson; Rebecka Nilsson; [2016-06-08]
  Nyckelord :IFRS 15; intäkt; tolkningsutrymme; jämförbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Intäktsredovisningen har genom tiden visat sig vara problematisk,IT-branschen har vid flertalet tillfällen varit inblandade i manipulering av intäkter medredovisningsskandaler som följd. IASB och FASB har i ett samarbete arbetat fram en nyintäktsstandard, IFRS 15, som träder i kraft 1 januari 2018. LÄS MER

 2. 2. Påverkar kultur konsumenters attityd mot reklam? : En kvantitativ studie om konsumenters attityd mot kulturellt inkongruenta reklambudskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mathilda Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :globalisering; kultur; Hofstede; konsumentbeteende; attityd; marknadsföring;

  Sammanfattning : In today’s globalised world, international marketing is everyday business for many companies. Culture is a factor that might affect the effectiveness of international marketing. The purpose of this study is to examine how Swedish consumer’s attitude towards advertising is affected by cultural incongruence in the advertising message. LÄS MER

 3. 3. Följarskap som social praktik - en studie utifrån tre struktureringsdimensioner

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mathilda Bengtsson; Johanna Boström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Anpassning av ByggaF till prefabricerade småhus med trästomme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Johanna Johansson; Mathilda Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :byggaf-pst; småhustillverkning; fuktsäkerhetsprojektering; prefabricering; fuktsäkerhetsansvarig; fuktsakkunnig; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden the authorities’ demands gets higher and higher concerning moisture safety in the building process. Nowadays all new constructions need special planning regarding moisture safety, according to Boverkets byggregler. To fulfil their demands regarding a moisture safe building process, Boverkets byggregler recommends a method called ByggaF. LÄS MER

 5. 5. Liberia - Fredsbyggande i motvind

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathilda Bengtsson; Alice Johansson; [2005]
  Nyckelord :Liberia; civil war; greed; grievance; peace; peacebuilding; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Liberia har på senare tid präglats av instabilitet och misslyckat fredsbyggande. Vår ambition är att ge en välgrundad förståelse för inbördeskriget 1989-1996, och att på ett resonerande sätt besvara frågan varför man inte lyckades etablera varaktig fred efter krigsslutet. LÄS MER