Sökning: "Mathilda Gunnarsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mathilda Gunnarsson.

 1. 1. Arbetssätt för en grönare anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Sofie Nordberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Anestesipersonal; Intraoperativt arbetssätt; Klimatförändring; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den pågående klimatförändringen är något som påverkar oss alla. Sverige är ett av de länder som har skrivit under Agenda 2030, vilket innebär att vi har åtagit oss att aktivt arbeta med att bekämpa och tackla klimatförändringarna. LÄS MER

 2. 2. Zoom to the rescue : en kvalitativ studie om hur studenter upplever kommunikation under en Zoom-föreläsning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :communication; digital communication tools; digitalization; Zoom; communication efficiency; covid-19; interaction; noise; ritual; virtual; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka studenters upplevelser av kommunikation under en Zoom-föreläsning. Under den globala pandemin under vintern 2020 valde många universitet att förflytta utbildningen till distans för att förhindra spridningen av viruset covid-19. LÄS MER

 3. 3. Skolans relevans för socialt arbete : En fallstudie om skolkonceptet NPF-säkring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Stephanie Wittenby; Mathilda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :neuropsychiatric diagnosis; availability; social work; school systems; case-study;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the protruding school concept NPF-säkring at the public school Källbrinksskolan in Sweden. Pupils with neuropsychiatric disabilities are particularly at risk to not reach the goals of the education and to have high school absence, which can lead to social exclusion later in life. LÄS MER

 4. 4. Att leva med Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Karlsson; Mathilda Gunnarsson; [2016-06-03]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; lidande; hopp; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den obotliga sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS) har ett progressivt sjukdomsförlopp där kroppens muskler förtvinar på grund av skada på hjärnans, hjärnstammens och ryggmärgens motorneuron, vilket leder till en försämrad muskelfunktion. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa och stötta den drabbade på bästa sätt krävs kunskap om upplevelser av att leva med ALS och vilka känslor det kan medföra. LÄS MER