Sökning: "Mathilda Lilliestierna"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mathilda Lilliestierna.

 1. 1. Svenska friskolor och dess aktörer, vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathilda Lilliestierna; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish school system is highly influenced by the charter school reforms that was introduced in 1992 by Carl Bildt. Because of the charter school reform, a market was created where venture capitalist could profit from education. LÄS MER

 2. 2. Föräldraledighet. En kvalitativ innehållsanalys av hur den politiska debatten om föräldraledighet har förändrats i takt med en ökad kvinnorepresentation i Sveriges Riksdag.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathilda Lilliestierna; Mi Liljevall; [2021]
  Nyckelord :Föräldraledighet; föräldrapenning; föräldraförsäkring; jämställdhet; kvinnorepresentation.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraledighetspolitik har ständigt utvecklats sedan 1974 när föräldraförsäkringen infördes. Frågan är aktuell eftersom den spelar en betydande roll i arbetet mot en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor missgynnas av en icke jämställd föräldraledighet genom att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. LÄS MER