Sökning: "Mathilda Söderlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mathilda Söderlund.

 1. 1. Vem är jag idag? : Att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathilda Söderlund; Karl Reis; [2022]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; lidande; psykisk sjukdom; självbiografi; kvalitativ metod; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom som kännetecknas av ett kraftigt pendlande i allmäntillståndet till följd av växlingar mellan mani och depression. Enligt statistik har ca 1,8% av befolkningen bipolär sjukdom. Sjukdomen är kronisk och kontinuerliga återfall är vanligt. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relation; Våldsutsatta kvinnors upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Söderlund; Alice Ågstrand; [2021]
  Nyckelord :våld i nära relation; omvårdnad; kvinnor; sjukvård;

  Sammanfattning : Abstract Introduction Healthcare systems play an important role in helping women in abusive relationships receive assistance. Routine questions about domestic violence increase the chance of detecting victims of violence. LÄS MER