Sökning: "Mathilda Ström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mathilda Ström.

 1. 1. "Det går bra ändå" : Om hur förutsättningar för arbete påverkas av en snabb omställning till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Beata Ström; Mathilda Klaesson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; psykosocial arbetsmiljö; omställning;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra med kunskap om hur en snabb omställning från att arbeta på en fysisk arbetsplats till att arbeta på distans från hemmet påverkar arbetstagarnas förutsättningar för arbete. Varför vi ansåg det aktuellt att studera valt fenomen var till följd av de kraftiga restriktioner som infördes under 2020 till följd av den rådande coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. "man blir också ofta mer dömd som kvinna som spelberoende, än en man" : En kvalitativ studie om hur professioner inom socialt arbete arbetar med spelmissbruk hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mathilda Ström; Rebecka Simonsson; [2020]
  Nyckelord :Gambling addiction; social work; addiction; women; stigmatization; nonprofit organization;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how professional social workers who work with addiction in both nonprofit and municipal organizations, describe and work with women with gambling addiction from their perspective as professionals. This was done to try to contribute with further knowledge regarding women with gambling addiction in social work. LÄS MER

 3. 3. Patientstråldosjämförelse vid 100 kV CT-pulmonalis och 80 kV CT-pulmonalis : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Mathilda Ström; Sandra Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER