Sökning: "Mathilda Wickman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mathilda Wickman.

 1. 1. Kunskap och attityder bland stallpersonal på svenska slakterier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Wickman; [2013]
  Nyckelord :djurhantering; drivning; intervju; kompetens; stallpersonal; animal handling; competence; interview; slaughterhouse; stockpersonal;

  Sammanfattning : Djurvälfärd har blivit ett alltmer omdebatterat ämne i samhället och konsumenter intresserar sig allt mer för de villkor djuren föds upp i och hur djuren slaktas. Slakteriet samt transporten dit är för djuren en prövning med många nya intryck varav en del är mycket stressande. LÄS MER

 2. 2. Avelsstrategier mot höftledsdysplasi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Mathilda Wickman; [2010]
  Nyckelord :höftledsdysplasi; avelsprogram; ärftlig sjukdom; hund; HD-index; fenotypisk selekton;

  Sammanfattning : Höftledsdyplasi är hos hund en ärftlig åkomma som uppfödare har försökt avla bort i årtionden. Tyvärr har uppfödare och rasklubbar i de flesta fall inte uppnått de resultat de hoppats på. LÄS MER