Sökning: "Mathilde Langenbach"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathilde Langenbach.

  1. 1. EN SAK I TAGET Kvinnors-upplevelser-av-arbetsterapeutiskt-individuellt stresshanteringsprogram-”Vardagsbalans”.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Mathilde Langenbach; Johanna Ekberg; [2019-06-11]
    Nyckelord :work-life balance; primary health care; primary prevention; mindfulness;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är stressrelaterad ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Stress kan ses som en interaktion mellan miljö och person, där olika orsaker som överbelastning, tidsbrist och högt arbetstempo kan vara bidragande stressfaktorer. LÄS MER