Sökning: "Maths Motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Maths Motivation.

 1. 1. Confident in my class: A secondary data study of maths motivation and students’ sociodemographic factors in grade three and four in Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Johansson; [2023-10-31]
  Nyckelord :gender; ethnicity; SES; Mathematics Achievement; Maths Motivation;

  Sammanfattning : Aim: This thesis aims to point to how motivation as well as achievement in maths and students’ sociodemographic factors can correlate for grade three and four in Swedish schools. Theory: The two theories used in the thesis are Expectancy-value Theory by Eccles and Cultural Capital by Bourdieu. LÄS MER

 2. 2. INTEGRATING STOP-MOTION ANIMATION INTO CHILDREN'S MATHEMATICS EDUCATION

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Yufei Tang; [2023]
  Nyckelord :Stop-motion animation; Children s Maths Learning; Learning Interests;

  Sammanfattning : Learning interest is a key determinant of children's motivation in mathematics. The main theme of this paper is to study the integration of stop-motion animation into children's daily mathematics learning, and to further develop the stop-motion animation format into a stop-motion game with interaction as a way to stimulate children's interest in mathematics in a non-traditional educational way. LÄS MER

 3. 3. The different effects of digital devices on students' motivation - Evidence from the United States

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Natalie Irmert; Ester Trutwin; [2020]
  Nyckelord :Education; Digital devices; TIMSS; Between – subject variation; Motivation; Business and Economics;

  Sammanfattning : The usage of computers in classrooms is becoming increasingly common in the US. Digital devices are gaining more and more relevance for teachers and their students. This study uses the TIMSS 2015 data to examine the impact of using digital tools in classrooms. LÄS MER

 4. 4. Motivation : Kan en lärares undervisning bidra till elevens motivation i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Frida Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; Motivation; Teaching Methods; Strategy; Learning activity; Matematik; Motivation; Undervisningsmetoder; Strategier; Lärandeverksamhet;

  Sammanfattning : Lärandet i matematik styrs av elevens motivation till ämnet. Syftet med studien är att ta reda på vilka olika faktorer i undervisningen som kan påverka elevens motivation inom ämnet matematik. LÄS MER

 5. 5. Data to Insight, A Sense Making Perspective in Business Intelligence and Analytics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Arbab Shahbaz Khan Kasi; Sonny Urbanski; [2018]
  Nyckelord :Data; Insight; Business Intelligence; Analytics; Sense Making; Business and Economics;

  Sammanfattning : Motivation and Objective: This study investigates how analysts generate from data using business intelligence tools. The motivation for study at the premise that organizations are finding it very challenging to gener-ate insights from a vast amount of structured, semi-structured and unstructured data. LÄS MER