Sökning: "Matilda Åkesson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Matilda Åkesson.

 1. 1. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Vi gör det för att vi älskar Sverige : En kritisk diskursanalys av Jimmie Åkessons tal i valrörelsen 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Fagö; Fanny Jansson; [2019]
  Nyckelord :CDA; Sweden democrats; ethno-nationalism; critical disource analysis; Jimmie Åkesson; political speeches; CDA; Sverigedemokraterna; etno-nationalism; kritisk diskursanalys; Jimmie Åkesson; politiska tal;

  Sammanfattning : Studien “Vi gör det för att vi älskar Sverige” syftar till att belysa hur en politikers diskurstillämpning i en svensk valrörelse kan exkludera etniska och kulturella grupper. Specifikt studeras hur Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tillämpar en etno-nationalistisk diskurs i sina tal på Långholmen, i Almedalen och i Sölvesborg under valrörelsen 2018. LÄS MER

 3. 3. A piece of cake : en posthumanistisk studie av prostitutionsforum och positiva attityder till sexköp

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Matilda Åkesson; [2016]
  Nyckelord :Posthumanism; prostitution; attitudes; intra-actions; web forum; Karen Barad; Donna J. Haraway.; Sexköp; posthumanism; prostitution; attityder; intra-aktion; internetforum; Karen Barad; Donna J. Haraway.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to elucidate what enables positive attitudes towards buying sex. The study has a posthumanist approach and the data is gathered trough hidden observations of a Swedish web forum dedicated to discussions of prostitution. LÄS MER

 4. 4. Asexualitetens (o)möjlighet : en kvalitativ studie om sexualnormativitet och identitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Asexualitet; sexualitet; genus; identitet; ålder; normer; heteronormativitet; sexualnormativitet; intersektionalitet; queerteori.;

  Sammanfattning : Syftet med studien som redovisas genom denna uppsats var att undersöka fenomenet asexualitet, genom att undersöka vilka normer som präglar informanternas, som identifierar sig med asexualitet eller som asexuella, berättelser om sina erfarenheter och tankar. Materialinsamlingen utfördes genom kvalitativa intervjuer med informanter som identifierar sig med asexualitet eller som asexuella och materialet analyserades genom grundad teori. LÄS MER

 5. 5. "Paddagogik" i förskolan : så mycket mer än bara ett tidsfördriv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Matilda von Mentzer; Linda Åkesson; [2013]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; IKT; iPad; surfplatta; applikation; Puppet Pals;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder sig av surfplattor och lärapplikationen Puppet Pals i förskolan. För att få svar på detta genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med förskollärare i södra Sverige. Två filmer som respondenternas respektive barngrupper skapat i Puppet Pals har valts ut och analyserats. LÄS MER