Sökning: "Matilda Åström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Matilda Åström.

 1. 1. Upplevelsen av samverkan i beslutsfattandeprocessen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Jansson; Matilda Åström; [2019-08-16]
  Nyckelord :beslutsfattande; samverkan; team; sjuksköterska; skötare; triagering; beslutsfattandeprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården idag står inför många utmaningar för att upprätthålla god och säker vård. På en psykiatrisk akutmottagning i Västsverige fanns en efterfrågan och ett behov av att studera samverkan och beslutsfattande i triageringen för att förbättra samverkan i teamet och identifiera förbättringsområden att arbeta mot. LÄS MER

 2. 2. God avkodningsförmåga är grunden till god läsförmåga : En experimentell studie med metoden Bravkod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefin Tranberg; Matilda Åström; [2019]
  Nyckelord :läsning; läsinlärning; läsutveckling; lässvårigheter; Bravkod; avkodning; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : Att utveckla en god avkodning är ett viktigt mål för att erövra en god läsförmåga och för att öka motivationen. En god läsförmåga och en stark motivation är betydelsefulla förmågor för att en individ ska kunna verka i dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. ATT BEHÅLLA OCH ATTRAHERA INGENJÖRER PÅ DAGENS RÖRLIGA ARBETSMARKNAD : En kvalitativ studie om vilka faktorer som bidrar till att ingenjörer vill arbeta inom Örnsköldsviks kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Engholm; Matilda Åström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättning är ett problemområde i allmänhet för organisationer i dagens samhälle, i synnerhet för organisationer som vill behålla och attrahera ingenjörer och medarbetare med teknisk kompetens. Digitalisering och demografiska förändringar kommer att innebära omfattande pensionsavgångar och bristen på ingenjörer är stor. LÄS MER

 4. 4. "Wow, var är jag?" : en studie om nyanställdas socialisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Niemi; Annie Åström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Landskapsarkitektens landskapspreferenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Åström; [2016]
  Nyckelord :estetik; preferensforskning; miljöpsykologi; biologiska förklaringsmodeller; kulturella förklaringsmodeller; Sohlbergplassen; Prästgatan;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en undersökning av varför jag tycker som jag gör om de miljöer som omger mig. Utgångspunkten har varit den empiriska forskningen och specifikt två förklaringsmodeller som beskriver vad människors landskapspreferenser påverkas av - en biologisk och en kulturell. LÄS MER